Nên chọn hàm tháo lắp trên Implant hay hàm tháo lắp truyền thống?

Hàm tháo lắp trên Implant được đặt sau khi cắm trụ Implant vào xương hàm thành công. Loại hàm này giúp phục hồi tính thẩm mỹ và chức năng ăn nhai gần như răng thật. Quy trình đặt hàm tháo lắp được tiến hành một cách chính xác dưới sự theo dõi của Bác sĩ.